Cartelera Turia

SUSCRIPCIÓN

LA DONA MIRA. MIRA LA DONA

CERTAMEN AUDIOVISUAL

Amb motiu de la celebració del Dia Internacional de la Dona, la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC) promou un certamen de peces audiovisuals destinat a visibilitzar l’acció creativa de les dones valencianes. L’objectiu de la convocatòria respon a la voluntat de reconéixer la dona com a subjecte de creació artística, intel·lectual i cultural en un sentit ampli, així com a la necessitat de pluralitzar les representacions audiovisuals sobre les dones valencianes.

Al mateix temps, la CVMC, a través d’À Punt Mèdia, es proposa incorporar a l’espai públic de comunicació valencià la diversitat de mirades i veus de la societat valenciana a partir d’un certamen de registre obert i no exclusivament professional.

1.PARTICIPANTS. Podrà participar qualsevol persona individualment o com a part d’un col·lectiu. La proposta ha de ser original, inèdita i en valencià. Només es podrà presentar una peça per participant o col·lectiu.

2.TEMÀTICA. Amb el lema “La dona mira. Mira la dona”, es podrà presentar qualsevol tipus de treball audiovisual que mostre i promoga la creació cultural feta per dones valencianes. El sentit de la creació és ampli: arts plàstiques, arts dramàtiques, literatura, música, creació audiovisual, i també gastronomia, educació, ecologia, innovació en qualsevol àmbit, etc. Es tracta, per una part, de donar visibilitat a l’autora o autores de l’obra creada i, per una altra, de conéixer com aquestes obres han repercutit en la mirada, la reflexió i l’experiència de les persones participants en aquest certamen.

3.DURACIÓ I GÈNERE. Les peces tindran una duració mínima de 30 segons i màxima de 3 minuts, crèdits inclosos, i podran abastar qualsevol gènere, forma d’expressió i recurs artístic i creatiu de l’àmbit audiovisual. A més a més, es podran fer amb qualsevol dispositiu de gravació (càmera de telèfon mòbil, càmera fotogràfica digital, tauleta videocàmera…).

4.LLOC I TERMINI D’ENTREGA. Els originals es lliuraran mitjançant aquest formulari, on cal indicar l’adreça d’allotjament en línia. El lliurament del projecte podrà realitzar-se fins al 31 de maig a les 22.00 hores.

5.JURAT. Estarà format per una comissió designada pel Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació. En les obres, el jurat valorarà tant els continguts que es volen promocionar amb aquest certamen com la qualitat i l’originalitat narrativa de les propostes.

6.PREMIS. Les millors peces seran projectades en un acte públic i difoses en À Punt Mèdia. A més, els mitjans públics valencians donaran a conéixer les motivacions, el procés creatiu i les reflexions de les persones premiades. Aquestes rebran un diploma de reconeixement per part de la CVMC.

El nombre de peces seleccionades podrà variar en funció de la quantitat i la qualitat dels treballs presentats. L’acte de lliurament dels premis i la projecció dels projectes s’anunciarà amb suficient antelació.

7.DRETS DE l’OBRA. Les/els participants es comprometen a recaptar l’autorització de les persones que puguen aparéixer en el vídeo a l’efecte dels seus drets d’imatge. En cas que hi haja imatges de menors, és necessari comptar amb l’autorització dels seus representants legals.

Si les persones que participen en l’elaboració de l’audiovisual són menors d’edat, hauran de tindre l’autorització dels seus representants legals. Les/els participants seran responsables de posseir tots els drets, llicències i autoritzacions necessàries per a difondre el contingut de l’obra.

Els treballs guardonats cediran els drets de difusió a la Corporació, que els podrà utilitzar, sense cap fi lucratiu ni comercial, per al desenvolupament de les seues activitats, la difusió de campanyes o la seua possible utilització, sempre vinculada amb la finalitat del concurs. La cessió d’aquests drets, inclosa la projecció pública dels vídeos a través d’À Punt Mèdia, quedarà circumscrita únicament a l’àmbit indicat.

La informació addicional únicament serà demanada en cas de ser seleccionada l’obra i la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació requerirà, si ho considera necessari, l’acreditació documental de les autoritzacions associades a l’obra.

8.PROTECCIÓ DE DADES. De conformitat amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les persones participants, a través del formulari de participació, donen el seu consentiment per al tractament de les dades personals facilitades a la CVMC, relacionat amb els tràmits i gestions del concurs. Totes les dades de les persones participants no premiades seran eliminades una vegada resolt el concurs.

9.ACCEPTACIÓ DE LES BASES. La participació en el present certamen suposa el coneixement i l’acceptació íntegra d’aquestes bases.
Per a qualsevol dubte,  miradonamira@cvmc.es

 

https://www.cvmc.es/certamen-audiovisual-la-dona-mira-mira-la-dona/ 

Cartelera Turia

TEBEOS – REPASO RÁPIDO AL 2017

Dejar un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *